Elbilforsikring Bil Elbil Forsikring Billig Pris Test Ansvarsforsikring Beste

Elbilforsikring

Leter du etter markedets billigste forsikring for elbil? Kanskje du akkurat har kjøpt deg ny eller brukt elbil og ønsker å få en forsikring som er spesialtilpasset ditt kjøretøy? Flere og flere nordmenn velger å bytte ut sin bensin- eller dieselbil med en mer miljøvennlig elbil, og forsikringsselskapene følger samfunnsutviklingen tett.

Tidligere var elbiler forsikret gjennom en ordinær bilforsikring. Da betalte den forsikrede som regel også for eventuelle feilfyllinger eller skader på forbrenningsmotor. Dette var jo en unødvendig kostnad for elbileiere. Enkelte forsikringsselskaper har i dag imidlertid revidert sin ordinære bilforsikring til også å gjelde elbiler, mens andre selskaper har tilbudt rene elbilforsikringer siden 2017. 

Hva dekker en elbilforsikring?

De ulike forsikringsselskapene opererer med litt ulike vilkår. Dermed vil dekningen variere ut fra hvilket selskap du velger.

Hovedregelen er at alle bileiere må ha en ansvarsforsikring, og dette gjelder også for elbiler. Ansvarsforsikringen dekker kun skader som påføres andre, for eksempel ved en bilulykke. Forsikringen dekker imidlertid ikke skader på din egen elbil.

Ønsker du en bilforsikring som skal dekke eventuelle skader på elbilen din, må du tegne en tilleggsforsikring. Du velger selv om du ønsker å ha delkasko eller full kasko på din elbil. 

Delkasko

Velger du delkasko, vil du være forsikret mot eventuelle skader på eller tap av elbilens ladekabel. Du vil også få veihjelp dersom du skulle oppleve at batteriet går tomt for strøm, slik at du raskt kan komme deg til nærmeste ladestasjon. I tillegg vil vanligvis en elbilforsikring av typen delkasko dekke tyveri, brannskade og skade på glass.

Er elbilen av eldre modell, vil det ofte være tilstrekkelig med delkasko.

Kasko

Dersom du har du kjøpt en ny og svært kostbar elbil, ønsker du sannsynligvis å ha full kasko på bilen. Dette er en forsikring som er atskillig mer omfangsrik enn en delkasko.

Eksempler på hva kasko dekker, er skader på egen bil ved kollisjon, veihjelp i Europa, el-leiebil i perioden elbilen din er på verksted, parkeringsskader og utvidet erstatning ved personskader. Enkelte forsikringsselskaper som tilbyr elbilforsikring med full kasko, dekker også skader på batteri og styringsenheter.

Hva vil elbilforsikringen koste?

Prisnivået på en elbilforsikring er først og fremst avhengig av om du velger kun ansvarsforsikring, ansvarsforsikring med delkasko eller ansvarsforsikring med full kasko. Jo mer omfangsrik elbilforsikringen er, desto dyrere blir den.

I tillegg varierer prisnivået på elbilforsikringen betydelig ut fra hvilket forsikringsselskap du velger. Derfor er det viktig å bruke tid på å sammenligne priser og vilkår fra flere selskaper før du bestemmer deg. 

Velger du et tilfeldig forsikringsselskap når du trenger elbilforsikring, kan du i verste fall oppleve å betale flere tusen kroner mer i året enn nødvendig.

Hvilke faktorer påvirker forsikringsprisene?

Alle forsikringsselskaper foretar en risikovurdering av deg som kunde når du ønsker å få et konkret tilbud på elbilforsikring. Prisen påvirkes av din alder og hvilken biltype du vil forsikre. I tillegg er geografisk bosted av betydning samt opparbeidelse av bonuspoeng.

Siden de ulike forsikringsselskapene ikke vurderer din personlige risiko likt, vil prisforskjellene være store ut fra hvilket selskap du henvender deg til. I praksis betyr dette at du kan spare store pengesummer på å velge det gunstigste alternativet.

Også eventuelle medlemskap i ulike organisasjoner kan påvirke forsikringsprisen i positiv retning. Sjekk derfor alltid med din arbeidsgiver om firmaet er medlem i en organisasjon, slik at du kommer ekstra fordelaktig ut.

Hvordan får man billigst mulig elbilforsikring?

Hos oss kan du sammenligne konkrete og relevante tilbud på elbilforsikring fra flere anerkjente forsikringsselskaper. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Har du 3 eller flere forsikringer fra før, bør du vurdere å samle dem i ett selskap, slik at du oppnår en enda lavere pris på dine forsikringer. Det kan for eksempel dreie seg om husforsikring, innboforsikring og reiseforsikring – i tillegg til elbilforsikring. Samler du alle forsikringene i ett selskap, vil du oppnå en gunstig samlerabatt.