Forsikringsselskaper i Norge | 🟡Forsikring 2021 🟡
Publisert: 08.04.2020

Forsikringsselskaper i Norge

 

Forsikringsselskaper i Norge

På slutten av 1990-tallet fantes det 94 forsikringsselskaper i Norge. I dag er antallet betraktelig redusert som følge av oppkjøp eller fusjoner.

En skadeforsikring dekker først og fremst skader på ting og gjenstander. Eksempler på skadeforsikringer er innbo- og villaforsikring, hytteforsikring eller forsikring av båt, MC eller bil.

Dyreforsikring, reiseforsikring og yrkesskadeforsikring hører også inn under begrepet “skadeforsikring”.

En skadeforsikring er som regel begrenset til å dekke skader som oppstår plutselig som følge av en uforutsett hendelse. Skader som oppstår gradvis og over tid vil dermed ikke være omfattet av en skadeforsikring.

Liste over forsikringsselskaper i Norge:

 • Agria Dyreforsikring
 • Codan Forsikring
 • DNB Skadeforsikring
 • Eika Forsikring
 • Europeiske Reiseforsikring
 • Frende Skadeforsikring
 • Gjensidige Forsikring
 • Gouda Reiseforsikring
 • If
 • Jernbanepersonalets forsikring
 • KLP
 • Landbruksforsikring
 • KNIF Trygghet Forsikring
 • Nemi
 • Norske Sjø
 • Sparebank 1 Forsikring
 • Storebrand
 • Tryg Forsikring
 • Water Circle

Noen av disse forsikringsselskapene tilbyr kun én type skadeforsikring, som for eksempel dyreforsikring eller reiseforsikring. Andre selskaper tilbyr alle typer av skadeforsikring.

De fleste av de nevnte forsikringsselskapene kan benyttes av privatpersoner over hele landet. Det finnes imidlertid noen få unntak:

Jernbanepersonalets forsikring tilbyr skadeforsikring for personer som er ansatt i et selskap som driver med jernbanevirksomhet.

KLP tilbyr forsikring kun for stat- eller kommuneansatte, og KNIF Trygghet Forsikring er tilgjengelig bare for ansatte eller personer som har tillitsverv i en kristen organisasjon.

Tips til valg av forsikringsselskap

Enten du ønsker å tegne ny skadeforsikring eller ønsker å legge dine eksisterende forsikringer ut på anbud, kan vi hjelpe deg. Ved å hente inn tilbud fra flere forskjellige forsikringsselskaper får du muligheten til å sammenligne priser og forsikringsvilkår før du bestemmer deg.

Forsikringsprisene kan variere mye mellom de ulike selskapene, og beregnes alltid individuelt. Sammenligning av priser og vilkår gir deg muligheten til å velge det aller beste forsikringstilbudet, både når det gjelder pris og hva forsikringen dekker.

Gjennom vår tjeneste lar vi deg motta tilbud fra konkurrentene til din nåværende leverandør. Og det beste av alt? Tjenesten er helt gratis!