Prosjektforsikring Prosjekt Forsikring Bedriftsforsikring Bedrift Pris Test Billig

Prosjektforsikring

Er du håndverker, entreprenør eller byggherre? Da er sjansen stor for at du har behov for en prosjektforsikring. Du kan selv velge om forsikringen skal dekke et enkeltprosjekt eller en bygg- og anleggsforsikring som gjelder for hele året.

En prosjektforsikring gir økonomisk trygghet dersom prosjektet ditt blir skadet av en uforutsett og plutselig hendelse.

Vi hjelper deg med å innhente tilbud på prosjektforsikring fra flere forsikringsselskaper. Da får du muligheten til å sammenligne priser og vilkår, slik at forsikringen ikke vil koste deg mer enn nødvendig